Close

31. marts 2020

Vær med i gruppen Grobund BØRN

Tiden er kommet til at prioritere vores børn på Grobund.

 

Fælleshusgruppen har i første omgang etableret et midlertidigt opholdssted til børnene v. generalforsamlingerne d. 22/3-2020, men vores børn fortjener et sted på Grobund, som er deres. I to år har børnene ventet på at få et sikkert sted, de kan opholde sig – og børnefamilier har ventet på faciliteter, der muliggør at de bedre kan komme på fabrikken.

 

Der er brug for en gruppe, som står for indhold og aktiviteter for børn, samt fastlægger pædagogiske rammer og praktiske regler i forbindelse med børn på fabrikken, som eksempelvis hvor og hvordan børn kan færdes på fabrikken, p-pladser, udeområder og ved vejen, oprettelse af en rullende forældrevagtplan ved møder og arrangementer.

 

Vagtplanen kan være en del af tjanselisterne ved samtlige arrangementer. Alle børnevenlige sjæle kan give en hånd med, skabe aktiviteter for børnene, gå ture med hele flokken og lignende – det er også at tage en tjans.

 

Børnene skal tilgodeses og prioriteres ved alle arrangementer og have et sikkert sted at være.

Dette vil give Grobunds børnefamilier mulighed for at deltage mere i opbygningen af Grobund og gøre det muligt for mødre og fædre på barsel at være med, i det omfang de ønsker. Det er vigtigt at der er plads til alle på Grobund – også enlige forældre og familier, og at vi som levesamfund er rummelige, forstående og evner at inkludere mennesker med børn og en travl familiehverdag.

 

Vi er mange, der gerne vil involvere os mere i udviklingen af fabrikken og Grobund, men for at dette kan ske, må vi i Foreningen Grobund opprioritere børnene og børnefamilier, samt kunne tilbyde vores børn trygge og sikre rammer med opsyn.

 

Hvem vil være med til at lave et kommissorium til gruppen Grobund BØRN?

 

For et par år siden stiftedes gruppen Grobund BØRN efter Grobunds 1. generalforsamling i 2018 som en åben gruppe, hvor alle interesserede kan deltage – og her er brug for flere hænder!

 

Gruppen udarbejdede et børnemanifest, som kan læses her:

 

Grobunds børnemanifest af 4. marts 2018
Udformet af KamlaMarie Bluhm og Susan Fredlund på vegne af Grobund BØRN

 

Børnene er vores fremtid.
De er det sande guld – vores allerstørste rigdom.

 

Ud fra erkendelsen at vi alle er unikke væsner, som kan bidrage til samfundet, jorden og fællesskabet med vores individuelle kompetencer, er det Grobunds intention at styrke personlighed og medfødte evner hos vores børn, samt det enkelte barns følelse af at høre til og at være værdifuld for fællesskabet.

 

Vi ønsker at assistere vores børn i en bevidstgørelse om deres forcer og livsformål på jorden.
Vi ønsker at skabe bæredygtige, innovative, livsduelige og modige mennesker, der er i balanceret trivsel, så de kan stå selv i mødet med deres omverden.

 

Et bæredygtigt menneske er sund i fysik, psyke, tanke og sjæl og besidder en stærk selvfølelse.
Et bæredygtigt menneske er innovativt, nysgerrigt og har empati overfor sine omgivelser.
Et bæredygtigt menneske tror på sig selv, anerkender andre og kender sit eget værd i fællesskabet.

 

Kernefokus:

Værd -At barnet styrkes i sin personlige udvikling, gennem styrkelse af sine sanser, sit selvværd og som individ i fællesskabet.

 

Bevidsthed – om selvet og om jorden, dyr og medmennesker

 

Ansvar og respekt -for os selv og hinanden, for miljøet og alt liv på kloden.

 

Aktiv deltagelse – i det daglige liv og i opretholdelsen af det bæredygtige fællesskab, ved at kunne være beskæftiget indenfor alle de områder, Grobund rummer. At være med til rutinebaseret nyttigt arbejde styrker ansvarsfølelsen og empatien og giver børnene mulighed for at føle sig betydningsfulde i fællesskabet.

 

Oplysning – at barnet vokser ind i sit højeste potentiale, som et vidende, bevidst og fredselskende barn af universet, jorden og Grobund.

 

Det er de voksnes fornemmeste opgave, at vise børnene hvordan man begår sig her på jorden. Børn efterligner spontant vores handlinger, vores sprog, og vores indre følelser.

 

På Grobund vil vi gerne opbygge, styrke, fremelske og støtte det enkelte barn.
Leve selvforsynende, bæredygtigt og affaldsfrit i dyb respekt for naturen og alle levende væsner.
Nære ånden og åbne hjertet hos vores børn, så de kan se deres eget lys – og skinne det!

 

I Grobunds manifest hedder det:

 

“Vi vil opbygge et bæredygtigt lokalsamfund ved Ebeltoft. Vi tror på at bæredygtighed skal ses på det personlige plan, den sociale sammenhæng vi indgår i, og helt ud til det globale fælles ansvar. Alle tre niveauer indgår naturligt i Grobund.

 

“På det personlige og det sociale plan ønsker Grobund at skabe rammerne for et liv med høj livskvalitet i respekt for miljø og omgivelser. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af civilsamfundet og folkestyret i en social retning der integrerer alle mennesker.”

 

” Vi handler ud fra respekt for hinanden, naturen og det fælles bedste.”

 

Bæredygtighed på det personlige plan betyder for mig, at alle Grobønder trives – også børnene.

 

En social retning der integrerer alle mennesker starter med, at vi kan opnå dette i vores eget levesamfund, forstået på den måde, at alle er med – også børnene.

 

“Hinanden” – er også børnene.
“Det fælles bedste” – er også børnenes bedste.

 

Det er fint, at vi er dygtige og voksne… Men vi kommer ingen vegne med et bæredygtigt levesamfund, hvis ikke vi formår at værdsætte vores BØRN.

 

Skrevet af Kamlamarie Bluhm

Billederne er “Børnenes drømme om Grobund”, 2018

 

 

 

 

 

 hudsult, angst og terapi Aarhus