Close

21. april 2020

Kom og dyrk din egen køkkenhave (for medlemmer)

Kære alle i Foreningen Grobund Jord

Så er det muligt at komme ud og dyrke jorden ved Færgegården.

 

Der er nu blevet lavet en midlertidig plan for vores nyerhvervede jord. Det betyder at alle der har doneret penge til køb af jord kan komme og dyrke køkkenhaver og eventuelt have dyrehold.

 

Tegningen er vejledende og dækker over det cirka 2 hektar jordstykke, som ligger umiddelbart øst for og nærmest færgegården.

 

Den nordligste del af jorden – med blå og lyserød, arbejder vi på kan blive til midlertidig opmagasinering af flytbare off grid huse, samt et sommer- telt og camping område. Den sydligste del, med mørkegrønt, er til køkkenhaver.

 

Hvad kan du dyrke?

Da der endnu ikke er en overordnet plan for jorden, er alle aktiviteter af midlertidig karakter. Dyrkningssæsonen er fra 1. April til d. 31. Oktober 2020, og er primært tænkt til etårige planter. Der kan kun arbejdes med flerårige planter, hvis du er indstillet på at skulle flytte dem.

 

 

Det må forventes at vi hjælpes ad med at vedligeholde fællesarealer, gangstier og markveje, så der ikke kommer en uhensigtsmæssig ukrudtsvækst.

 

Søen på tegningen eksisterer ikke endnu, men er ønsketænkning for et område af jorden, som alligevel er meget fugtig store dele af året.

 

De øvrige cirka 8 hektar jord (som ikke er med på tegningen) braklægges og vedligeholdes ved, som et minimum, at blive slået én gang.

 

En anden måde at vedligeholde braklægningsjord på, er at få det afgræsset. I den forbindelse vil vi gerne høre om der er nogen, som vil have dyrehold ud på jorden i år? En eventuel indhegning kan ikke forventes, at kunne blive stående på længere sigt.

 

Det er gratis at få brugsret til køkkenhaver og dyrehold, men der bliver en betaling for eventuel brug af el og vand.

 

 

Kom og vær med – vejret er fantastisk og en del grobønder er allerede godt i gang. Der bygges blandt andet drivhus og sås ærter.

 

Kontakt Steen Stender hvis du gerne vil dyrke din egen køkkenhave, hjælpe andre, eller have et dyrehold ud på jorden. Hans mailadresse er steen.stender@gmail.com

 

Med venlig hilsen Jordcirklen og Jordrådet

 hudsult, angst og terapi Aarhus