Close

Køb af Stenagergaard

Køb af Stenagergaard

Hermed er der en unik mulighed for dig, som gerne vil flytte tæt på Grobund, er landbrugs-, heste- eller haveinteresseret eller blot vil bo et smukt sted.

En gård lige over for Grobund Fabrik er nemlig til salg.

Adressen er Færgevejen 57
Salgsopstillinger kan ses her: landbrug.johnfrandsen.dk/sag/134010/faergevejen-57-8400-ebeltoft/

Se PDF-fil med flere oplysninger, billeder, idéer samt overslag over økonomi og mulig juridisk struktur: Klik på foto nedenfor 🙂
thumbnail of Grobund – Køb af Stenagergaard – Færgevejen 57
ORGANISATION OG KAPITAL VED KØBET
Vi forestiller os at der dannes et anpartsselskab, hvor anparterne er på f.eks. 50.000 kr., og hvor det er muligt at købe flere anparter. Vi skulle gerne op på minimum 1 mill. kr. kontant. Ved at lade et andelsselskab stå som ejer vil fremtidige handler om ejendommen via anparter blive væsentligt lettere, end hvis ejendommen ejes af enkeltpersoner.

Som anpartshaver har man naturligvis medindflydelse på, hvad der skal ske med ejendommen, og har ret til – men behøver ikke nødvendigvis – at bo på ejendommen under en eller anden form.

Anpartsselskabet står som ejer af ejendommen og anpartshaverne får via selskabet (hvis dette besluttes på selskabets generalforsamling) ret til en del af et evt. overskud af driften  – men skal også i være forberedt på at hæfte for gælden på ejendommen. Kreditforeningen/banken vil sandsynligvis kræve at anpartshaverne hæfter personligt og solidarisk for lånene. Forinden et evt. køb skal der udarbejdes vedtægter for andelsselskabet samt en andelshaveroverenskomst og husregler.

Anparterne kan sælges til markedsværdi, men der kan laves regler om køberet eller forkøbsret til den eksisterende ejerkreds eller Fonden Gældfri.

Alt i alt skønnes det, at ejendommen kan give et fornuftigt afkast til andelshaverne, og samtidigt kan bortforpagtningen af jorden/udlejningen af bygningerne ske til en fordelagtig pris til Grobunds medlemmer.

Brugere af ejendommen, der ikke er andelshavere, kan evt. få ret til – med eller uden stemmeret – at deltage i beslutninger vedr. ejendommen og dens drift

Når Grobunds projekt med bygning af off grid huse mv. går i gang, kan ejendommen evt. anvendes til højskole med tilknytning til Grobund.

Hvis du er interesseret, så ret henvendelse til:
Michael Brethvad – tlf. 61337674
Marianne Justesen tlf. 60313650

OBS! Ret ikke selv henvendelse til mægler eller lignende, da dette vil gøre det vanskeligt for os at forhandle prisen.

 Hundelufter københavn