Close

Ideen

Ideen om Grobund Ebeltoft

Formålet er at opbygge et bæredygtigt lokalsamfund.
Visionen for initiativet Grobund er, at beboerne lever gældfrit, affaldsfrit og primært ernærer sig ved egen lokal virksomhed.
På sigt vil Grobund være et grønt og miljøvenligt center for mindre lokale virksomheder, innovation og kreativ udfoldelse, der gør Ebeltoft og omegn endnu mere attraktivt som lokalområde, og tilbyder inspiration til en fremtidsrettet og bæredygtig livsstil.

Grobund udlægges efter et helhedstænkende design, hvor der er sikret mulighed for høj grad af lokal produktion af fødevarer, energiforsyning samt kredsløb af næringsstoffer og vand, og hvor rekreative områder, naturoplevelser og biodiversitet er integrerede.

Fonden Grobund har købt den tidligere Tata Stålfabrik, og vil med tiden købe jord til bosætning tæt på fabrikken og evt. bygninger på havnen.
Man kan blive en del af Grobund ved at ansøge og indbetale 50.000 kr. Ved optagelse har man ret til en byggelod, har andel i “Danmarks største fælleshus” og til at starte virksomhed (produktion eller kultur) på fabrik eller havn. Fabrikken er på 10.000 m2 og i fin stand.

Interesserede kan melde sig ind i foreningen og få indflydelse på udfoldningen af projektet.

Husene skal være off-grid huse. Det vil sige huse som ikke er tilkoblet det almene netværk til strøm, varme og kloak.
Som inspiration til husene kan du se halmhusbyggeriet, som Steen Møller og et byggehold er i gang med, på Brenderup Højskole. Man kan følge med i husets udvikling på Facebook her

Vigtige dokumenter

Læs ProjektbeskrivelseLæs Finansieringsmodel

Læs Grobunds Manifest (juni 2017)

Læs Grobunds Retningslinjer

Læs Vedtægter

Læs artikel om Grobund i JAK: jak.dk/grobund-ebeltoft-nyt-perspektiv/

 hudsult, angst og terapi Aarhus