Close

■ gruppe: Livets Akademi (højskole)

Arbejdsgruppe: Livets Akademi

Livets akademi på Grobund

Vi vil gerne nytænke højskole og uddannelse og kalder det Livets akademi.

Livets akademi er et forsøg på at imødekomme livet i alt dets mangfoldighed og skaberglæde.

Det er ikke et målrettet uddannelsesprojekt, men mere et dannelsesprojekt, der er en videreudvikling af højskolen . Det er hensigten at udfylde det tomrum der er blevet mellem skole og civilsamfund.

Vores nuværende uddannelsessystem udvikler sig ensidigt hen i mod at opfylde behovet for arbejdskraft i stat og marked.

Civilsamfund og leveområdet er i al vores materielle overflod blevet presset til det yderste, og med livets akademi, vil vi gerne genoprette balancen mellem livet og systemet. Vi vil ikke være brikker i et system, der er på kollisionskurs med natur og liv.

Vi vil satse på dannelsen af den autonome, myndige borger, der påtager sig ansvar-indflydelse og dermed handling for livet , i al dets mangfoldighed. Dette skal ske gennem samarbejde og respekt, ikke gennem kamp og underlæggelse.

Vi ser Livets akademi som et vigtigt supplement til højskoler og uddannelse.

Højskolerne har afsæt i Grundtvigs ideer om oplysning (information) og oplivning, især igennem det levende ord. Da højskolerne startede , kom eleverne især fra landbruget, de havde masser af praktisk erfaring ( erfaringslandskab), men manglede oplysning og perspektiv. Det fik de igennem sang, foredrag, læsning, regning, gymnastik og samvær.

I dag er vi ved at drukne i oplysning (informationer), De unge har gået meget i skole og har sjældent haft erfaring med praktisk arbejde og problemløsning, de har et spinkelt erfaringslandskab. Hvis man har et erfaringslandskab at hænge informationerne op på, kan det blive til viden , der kan omsættes gennem hænderne (skabelsesprocessen) : der er skabt et handlingsrum , der kan blive genstand for oplivning og glæde.

På Livets akademi skal det praktiske, dannelse af et bredt erfaringsgrundlag, stå i centrum. Man kunne kalde det en omvendt Grundtvig, uden dermed at tage afstand fra Grundtvig, tværtimod er han stadig en stor inspirationskilde.

Helt konkret starter vi sammen til morgenmad, synger en sang eller to, evt fulgt af en kort fortælling og fælles meddelelser. Herefter går alle i gang med dagens dont. Praktikanterne deles ud på fiskeri, landbrug, madlavning, produktion og udvikling, kulturfrembringelse i alle mulige aspekter, nogen tager måske i praktik helt andre steder, for at lære noget der. Der er ingen ansatte eller elevbetaling. Praktikanterne skal i løbet af et år igennem alle praktikområder. Det hele organiseres af erfarne praktikanter i samarbejde med med et par erfarne ”grobønder”. Rent økonomisk giver praktikanterne deres arbejdskraft, til gengæld står praktikværterne for kost og logi og praktikanterne har adgang til alle fælles faciliteter på Grobund.

Det, at skabe noget konkret meningsfyldt sammen, giver samarbejdserfaring og fællesskab og for mange unge kan det give et bredere og bedre grundlag for at komme videre i livet.

På sigt kunne Livets Akademi have kontakter og aktiviteter på global plan.

Det her er første spinkle udkast til Livets Akademi på Grobund.

Steen Møller 16-1-2018

 hudsult, angst og terapi Aarhus