Close

Specielt til virksomheder

Specielt til virksomheder

Hjertet i Grobund-projektet bliver en 10.000 m2 stor fabriksbygning,tidligere Tata steel ved Ebeltoft Færgehavn. Målet er at skabe et innovativt miljø med mange forskellige virksomhedstyper og iværksættere. Det vil i praksis betyde et tæt samarbejde på tværs af brancher og fagområder, hvilket vil skabe en synergieffekt, der medvirker til en høj overlevelsesrate. Omkostningerne for de enkelte virksomheder vil blive holdt på et minimum, hvilket i høj grad også vil forøge overlevelsesraten for nystartede virksomheder.
Vi er overbevist om at Grobund vil tiltrække en bred vifte af brancher og erhverv der er interesseret i at udvikle affaldsfri og miljøvenlig produktion, med fokus på trivsel for mennesker og natur. De vide rammer giver muligheder for stor diversitet i virksomheder: fra kunsthåndværk til skibsbygning. Fra app-udvikling til storfilm.
Et af de vigtigste formål for Grobund er vidensdeling og vidensudvikling. Målet er at nyskabe, gentænke og eksperimentere med måderne vi lever, bor, arbejder, producerer og forbruger på.

Indskud
Grobund er en vision om på sigt at lave et økologisk bæredygtigt fællesskab, med produktion, bosættelse, landbrug, kultur og højskole. Man skal betale 50.000 kr. som indskud for at være med i Grobund. Det kan ikke lade sig gøre at leje areal i fabrikken, uden at indskyde mindst 50.000 kr. Dette indskud betyder at man får et brugerbevis, der giver adgang til at bruge fællesfaciliteter på fabrikken, og mulighed for en fælles kontorplads og en lille depotplads på 5m2, samt førsteret til køb af jord til byggelod senere.

Har man brug for et større areal til produktion, giver brugerbeviset desuden ret til at man kan ansøge om at måtte anvende et område til produktion, enten i den rå produktionshal eller i kontorafsnittet, hvor man så betaler et driftsbidrag pr. m2.

Hvis der er ansatte i ens virksomhed som ikke er medlem af Grobund, skal der betales 450 kr. om måneden pr. ansat. Dette beløb dækker at de ansatte kan bruge fabrikkens faciliteter.
Undtaget for dette er frivillige som arbejder for Grobund uden løn.

Forventning om bæredygtig og affaldsfri produktion
Man skal tilstræbe at arbejde for at have en bæredygtig og affaldsfri produktion.
Det skal være et mål for virksomheden at man arbejder for både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.
Man skal som virksomhed været indstillet på en fælles proces hvor graden af bæredygtighed løbende evalueres til fælles inspiration. F.eks. ved videoaudits.
Bestyrelsen i Foreningen Fabrik er tovholder for denne proces.

Man laver en ansøgning til fabriksgruppen, som vurderer om ens produktion falder inden for Grobunds rammer.

Idealerne er at man som virksomhed har lyst til at bidrage til fællesskabet i en eller anden udstrækning, f.eks. med ens ekspertise, eller ved samarbejde med andre virksomheder omkring deling af maskiner. Men det understreges at dette er på fuldstændig frivillig basis.

Gældfrihed
Helt fundamentalt er Fonden (som ejer Fabrikken) gældfri.
Dvs. at Fabrikken og jord ikke kan have gæld, ligesom brugerbeviser ikke kan bruges som pant til gældsætning, eller som spekulationsobjekt.

Grobund har en vision om at alle på sigt arbejder hen imod at blive så gældfri som muligt. Men er der behov for at låne penge til indskud eller investeringer i produktion sætter Grobund sig ikke imod dette.

Der er forståelse for at vi alle lever i et samfund, hvor der er en anden holdning til gæld, og hvor mange har behov for at kunne tage lån.
Det er op til den enkelte person eller virksomhed at beslutte graden af gældssætning, f.eks. i forhold til opstarten af Grobund. Men i den forbindelse er lån fra eksempelvis familie eller andre fra Grobund knap så belastende som et lån i en bank.

Udnyttelse af fabrikken til produktion
Man kan ønske et bestemt areal til en virksomhed på Fabrikken.
Der tilstræbes en fordeling hvor der er mange forskellige størrelser: Nogle få store virksomheder og mange små.

Det forventes at alle virksomheder der ønsker 1-50 m2 umiddelbart kan få tilgodeset deres ønske. Hvis der er mange store virksomheder, vil vi tilstræbe at lave en helhedsorienteret vurdering, så alle kan være i Fabrikken.

Midt i marts 2018 får man endelig besked om hvordan ens arealbehov kan tilgodeses.
Hvis man mod forventning ikke kan få sit nødvendige arealbehov dækket, er der mulighed for at man kan få sine penge til indskud refunderet.

Man betaler et driftsbidrag, som hvert år bestemmes af bestyrelsen i Foreningen Fabrik.
Det nuværende driftsbidrag er 10 kr. pr. m2 i råhal og 25 kr. pr. m2 for kontorplads.
I slutningen af marts 2018 stiftes “Foreningen Grobund Fabrik”, hvis vedtægter indeholder regler og rammer for brug af Fabrikken. Link til forslag til vedtægter: https://grobund.org/wp-content/uploads/2018-01-15_Advokat-udkast_Vedtaegter-for-det-hele.pdf

 Hundelufter københavn