Close

Referat af møde i fabriksgruppen

Referat af møde på Fabrikken lørdag d. 17.2.2018

Referent: Bent Jensen

Det var fantastisk at der kom så mange. Vi var 35 i det flotte tårnværelse på fabrikken, hvor solen sørgede for opvarmning.

Præsentation

Vi startede en runde, hvor alle fortalte om deres drømme i forhold til Grobund. Rigtig mange fortalte om de projekter, som de har lyst til at starte på fabrikken. Det var rørende at høre alle de spændende ideer, indenfor vidt forskellige grene: Produktion indenfor alternativ energi, vvs, savværk, keramikværksted, fiskeri, genbrug, børnehus, kultur, terapi, aktivisme – og meget mere.

Det stod klart, at der virkelig er behov for Grobund. Alle udtrykte længsel efter at skabe noget sammen med andre. Mange udtrykte håbet om at finde ”legekammerater”.  Der er masser af ideer, og vi kan sagtens få fyldt fabrikken op. Tore opfordrede alle til at lave mini-video om deres projekt som de sender til pr gruppen.  pr@grobund.org

Ideer til brug af fabrikken

Vi gik i små grupper rundt på fabrikken, og kom med ideer til hvad de enkelte rum skal bruges til. Det blev skrevet på pap og papirstykker, som blev lagt i rummene, og de ligger der stadig, så folk der kommer til de kommende rundvisninger kan se forslagene. Det er svært nu at konkludere. Vi har endnu ikke overblik over hvor mange der ønsker produktionsplads i henholdsvis hal og kontorafsnit. I den gruppe hvor jeg gik, var vi enige om at de mest attraktive lokaler, f.eks. det store lokale med trægulv, skal bruges til fælles formål. Men hold da op hvor er den stor den fabrik! Der bliver plads til det hele.

Arbejdsgrupper   (  Der blev nedsat nogle arbejdsgrupper i forhold til fabrikken:)

Vedtægter: Henning, Hanne og Peder

Gruppe der kigger på vedtægter til Foreningen Grobund Fabrik, som skal stiftes når vi har købt fabrikken. Skal lave forslag til bilag til vedtægter, hvor retningslinier for brug af fabrik skal indgå.

Småværksteder – Atelier: Hanne, Birgit , Ole, Jenny , Susan , Pernille

Gruppe med fokus på småværksteder og kunsthåndværk. Inspiration og organisering.

Forsyning- energi: Michael

Gruppe der skal forberede hvordan fabrikken kan varmes op bedre, end de meget dyre elradiatorer der sidder i kontordelen, og oliefyr der er i hallen.

Miljø og sikkerhed: Martin,  Nina

Gruppe der kigger på arbejdsmiljø og sikkerhed så arbejdstilsynet ikke lukker fabrikken.

Internetgruppe: Jonas

Gruppe der forbereder at der kommer internet på fabrikken.

Aquapont: Sven (og flere andre)

El-installationer: Michael  og Jacob har fundet el- diagrammer.

 Hundelufter københavn