Close

Fabriksgruppens beslutninger om Fabrikken

Fabriksgruppens beslutninger om Fabrikken

opdateret 1. februar 2018

Indskud
Når man har betalt et indskud på 50.000 kr. får man et brugerbevis, der giver adgang til at bruge fællesfaciliteter på fabrikken, og mulighed for fælles kontorplads og en lille depotplads på 5 m2.

Foreningen Grobund Fabrik
Vi skal snart stifte foreningen Grobund Fabrik.
Der er udarbejdet forslag til vedtægter, som indeholder regler og rammer for brug af Fabrikken.
Der skal på en stiftende generalforsamling vælges en bestyrelse, som formelt er ansvarlig i forhold til Fonden, omkring brug af Fabrikken.
Men alle, som har betalt indskud, skal være med til at præge hvad Fabrikken skal bruges til.

Produktionshal og kontorer, arealfordeling
Har man brug for større areal til produktion, giver brugerbeviset ret til at man kan ansøge om plads til sin virksomhed eller projekt, enten i den rå produktionshal eller i kontorafsnittet.
Man kan ønske et bestemt areal til en virksomhed på Fabrikken. Der tilstræbes en fordeling hvor der er mange forskellige størrelser: Nogle få store virksomheder og mange små.

Det forventes at alle virksomheder der ønsker 1-50 m2 umiddelbart kan få tilgodeset deres ønske. Hvis der er mange store virksomheder, vil vi tilstræbe at lave en helhedsorienteret vurdering, så alle kan være i Fabrikken.

Midt i marts 2018 får man endelig besked om hvordan ens arealbehov kan tilgodeses.
Hvis man mod forventning ikke kan få sit nødvendige arealbehov dækket, er der mulighed for at man kan få sine penge til indskud refunderet.
Det er et puslespil der skal gå op. Vi skal også finde ud af, hvilke lokaler der skal bruges til fælles formål, og hvilke der kan bruges af virksomheder.

Driftsbidrag
Man betaler driftsbidrag 10 kr./m2/mnd. i produktionshal og 25 kr./m2/mnd. for kontorareal.
Dertil kommer udgifter til el og opvarmning.

Forventning om bæredygtig og affaldsfri produktion
Alle virksomheder der bliver godkendt til at få billig produktions- eller kontorplads skal tilstræbe at arbejde henimod en bæredygtig og affaldsfri produktion.
Målet er at virksomheden skal arbejde for både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Man skal som virksomhed været indstillet på en fælles proces, hvor graden af bæredygtighed løbende evalueres til fælles inspiration. Det er Fabriksgruppen, som vurderer om ens produktion falder inden for Grobunds rammer.

Idealet er, at man som virksomhed har lyst til at bidrage til fællesskabet i en eller anden udstrækning, f.eks. med ens ekspertise, eller ved samarbejde med andre virksomheder omkring deling af maskiner. Men det understreges at dette er på fuldstændig frivillig basis.

 Hundelufter københavn