Close

■ Gruppe: Fabrik og Produktion

Foreningen Grobund Fabrik

 


Fabrikken 

D. 1. april 2018 købte vi den 10.000 kvadratmeter store fabriksbygning, den tidligere Tata steel fabrik ved Ebeltoft færgehavn.

En del af fabrikken bliver udlagt til produktion og en del af fabrikken skal være fællesfaciliteter for hele Grobund. F.eks. kantine, teatersal, musikscener og værksteder.

Man skal betale 50.000 kr. som indskud for at være med i foreningen Grobund Fabrik.  Man får så et brugerbevis, der giver adgang til at bruge fællesfaciliteter på fabrikken, og mulighed for en fælles kontorplads og en lille depotplads på 5m2. Har man brug for større areal til produktion giver brugerbeviset desuden ret til at man kan ansøge om at måtte anvende et område til produktion, enten i den rå produktionshal eller i kontorafsnittet, hvor man så betaler et driftsbidrag pr. m2.  Det nuværende driftsbidrag er 10 kr. pr. m2 i råhal og 25 kr. pr. m2 for opvarmet kontorplads.

Eksempler på produktion er:

  • forarbejdning og salg af lokale fødevarer fra hav og landbrug
  • produktion af bæredygtige byggeelementer til bosætningen
  • genbrug
  • kulturproduktion. F.eks. lydstudier, filmstudier
  • fælles kontorfaciliteter for små opstartende virksomheder.

Forventning om bæredygtig og affaldsfri produktion

Man skal tilstræbe at arbejde for at have en bæredygtig og affaldsfri produktion.  Det skal være et mål for virksomheden at man arbejder for både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Man skal som virksomhed været indstillet på en fælles proces hvor graden af bæredygtighed løbende evalueres til fælles inspiration. Virksomheden kan indsende en ansøgning til Fabriksgruppen, som vurderer om  produktionen falder inden for Grobunds rammer.

Idealerne er at man som virksomhed har lyst til at bidrage til fællesskabet i en eller anden udstrækning, f.eks. med ens ekspertise, eller ved samarbejde med andre virksomheder omkring deling af maskiner. Men det skal understreges at dette er på fuldstændig frivillig basis.

Innovation og iværksætning i fokus

Projektet henvender sig i høj grad til nye og unge iværksættere. Samlet under et tag på fabrikken, vil tilgængeligheden af viden og kompetencer også gøre det ikke bare lettere, men også sjovere at starte op.
Målet er at skabe et innovativt miljø med mange forskellige virksomhedstyper og iværksættere. Det vil i praksis betyde et tæt samarbejde på tværs af brancher og fagområder, hvilket vil skabe en synergieffekt, der medvirker til en høj overlevelsesrate. Samtidig vil omkostningerne for de enkelte virksomheder blive holdt på et minimum, hvilket i høj grad også vil forøge overlevelsesraten for de nystartede virksomheder.

Vi er overbevist om at Grobund vil tiltrække en bred vifte af brancher og erhverv der er interesseret i at udvikle affaldsfri og miljøvenlig produktion, med fokus på trivsel for mennesker og natur. De vide rammer giver muligheder for stor diversitet i virksomheder: fra kunsthåndværk til skibsbygning. Fra app-udvikling til storfilm.

Vidensdeling

Et af de vigtigste formål for Grobund er vidensdeling og vidensudvikling. Hele Grobunds idé er at nyskabe, gentænke og eksperimentere med måderne vi lever, bor, arbejder, producerer og forbruger på.

Ejerforhold og drift af fabrikken

Det er den almennyttige fond Gældfri, som ejer fabrikken og har videregivet brug og administration til den nystiftede forening Grobund Fabrik. Der har været en stiftende generalforsamling hvor der blev valgt en bestyrelse som fungerer indtil der om nogle måneder afholdes en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen består af følgende:

Formand: Henrik Moeslund

Næstformand: Bent Jensen

Kasserer: Alexander Winther

Bestyrelsesmedlemmer: Solveig Friis, Gjørrild Jacoby, Mikala Skovdal, Steph Arnhau

Suppleanter: Annie Vingum Michaelsen, Søren Sørensen, Anne Kvist Lindgaard,
Birthe Drews

Forbind til Grobund på LinkedIN og Twitter? Kontakt Kristian for spørgsmål / hjælp til opsætning osv.
LinkedIn er et socialt fagligt netværk målrettet erhvervslivet. På LinkedIn kan du holde styr på dine kontakter i dit professionelle netværk, se ledige stillinger osv.
Med Grobund på LinkedIn synliggør vi vores medlemmers og vores fælles professionelle kompetencer og projekter, og kan desuden afsøge vores omgivelser for relevante samarbejder m.m.”
“På Twitter kan du følge @alle (personer, organisationer, virksomheder m.m.), og involvere dig i specifikke #temaer (fx. bæredygtighed, Ebeltoft, miljøpolitik m.m.). Støj og ligegyldighed er væsentligt reduceret på Twitter i forhold til fx. Facebook. På Grobunds Twitter involverer vi os i temaer som er relevante for Grobund og danner en tema- og værdibaseret dialog med omverdenen.”

 hudsult, angst og terapi Aarhus