Close

FAQ

FAQ – OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvis man køber et brugerbevis nu, kommer man så bagerst i en 84 mennesker lang kø, og ender potentielt med at få nitte-loddet at bo på?

Der er en venteliste. Og der er mega-meget plads derude. Vi skal nok finde plads til alle.

Vi skal simpelthen være mange for at fylde Danmarks største fælleshus ud. Det er ikke umuligt at forestille sig 200-300 huse om 10 år, der alle har relation til Grobund. Så jo hurtigere du indbetaler, jo mere sikker er du på at være med fra start

Hvornår kan vi forvente at kunne begynde på at bygge på bo-grunden?

Det er et meget komplekst spørgsmål, da der er så meget jord og så mange forskellige udfald for hvert stykke. I bedste fald her til sommer, men nok mere realistisk at vi først for alvor kommer i gang om 1-2 år pga. lokalplansarbejdet. Der er allerede nu mulighed for at erhverve jord tæt på Ebeltoft – der er byggemodnet – så det kan jo gøres i morgen, hvis der er nogen som sætter gang i det.

Ved overtagelse af fabrikken og indtil vi må bygge huse, kan vi så bo i / ved fabrikken?

Nej, vi må ikke bo på fabrikken. Men må sikkert gerne have enkelte overnatninger derude. Eller tage en campingvogn eller skurvogn med derud og sove middagslur i. Officielt er det dog erhverv, og dermed skal vi følge de regler, som der foreligger på området.

Hvornår begynder den enkelte at betale leje / forbrug ift. fabrikken?

Så snart vi har overtaget fabrikken begynder forfalder den månedlige omkostning til driften af fabrikken. Du vil altså skulle betale fra og med April måned.

Må man have post- / adresse i fabrikken?

Du må gerne have dit firmas postadresse på fabrikken. Det er jo erhverv. Du må dog ikke have din private adresse derude, da det vil svare til at bo derude – og det må vi ikke.

Endnu.

Hvad er tidsplanen for Grobunds fase 2: erhvervelse af jorden?

Status på erhvervelse af jorden ved fabrikken er således:
Efter dialog med Syddjurs Kommune, sendte Grobund i efteråret 2017 en ansøgning til planudvalget i kommunen, om at iværksætte udarbejdelsen af en lokalplan for Grobund på jordområdet ved Fabrikken. Svaret fra Syddjurs Kommune er, at man vil afvente svaret fra Erhvervs og Vækstministeriet, på kommunens ansøgning om godkendelse af et ”udviklingsområde” ved fabrikken. Dette svar ventes i løbet af efteråret 2018.

Godkendes kommunens ansøgning om et udviklingsområde ved Fabrikken af erhvervsstyrelsen, vil processen efter embedsmændenes vurdering gå meget lettere end hvis den afvises.

Efter købet af fabrikken vil vi straks gå i gang med at forhandle med kommunen om køb af jorden.

Vi har således ingen garantier fra kommunen, der jo skal overholde planloven. Dog er der intet der forhindrer kommunen i at sælge jorden til Grobund. Den tidligere Borgmester og Christian Haubuf fra den socialdemokratiske byrådsgruppe tilkendegav, at en samlet kommunalbestyrelse var enig om at bakke op om Grobund. Efter kontakt med den nye borgmester, Ole Bollesen, kan vi bekræfte, at der stadig er opbakning omkring projektet fra kommunens side.

(Se evt. dokumenter vedrørende dette Lokalplan-arbejdet i menu DOKUMENTER)

De installationer, et off-grid-hus kræver (for at lave el, varme, kloak, vand etc.), kan disse laves for flere huse ad gangen?

Martin Møller Poulsen:
Ja. Det kan man i princippet sagtens. Ved nogle ting er det sværere i praksis, end med andet.

Når du har solfangere (væskebåret til opvarmning af brugsvand) vil du som enkelt parcel normalt bare køre direkte på varmtvandsbeholderen. Der er en rimelig god virkningsgrad, fordi linjetabet normalt ikke er så stort på den meget lille afstand fra fangeren til tanken. Hvis du vil lave et fælles anlæg bliver der højst sandsynligt tale om en ekstra buffertank og et større linjetab (vandet køles mere, fordi distancen til brugsstedet er længere)

Solceller og batteribank er, når man snakker lavvolt, som off grid i høj grad lægger op til, lidt det samme. Der er linjetab. Man kan selvfølgelig transformere op og ned for at modvirke det, men igen er det en ekstra (unødvendig) omkostning.

Ovnen giver varme fra sig inde i bygningen, og det meste af vejen ud til røgvaskeren, så der er ikke rigtig nogen idé i at flytte den – igen vil der være spild ved at flytte den.

Vand og kloak. Der er ekstra udgift ved ledningsføring, og det vil kræve højere pumpeeffekt at få vandet frem, medmindre det er et hævet reservoir, der genererer tryk, a la et vandtårn, hvor vandet også skal op i. Regnvand springer desværre ikke op ad jorden, som af en kilde. Ved kloaken er det mest et spørgsmål om ledningsføring. Man ville fint kunne lave et stort drivhus, som ville kunne håndtere spildevandet fra x antal husstande – det er udelukkende et spørgsmål om skalering.

Hvis man vil ind på og køre fælles anlæg med batteribank, buffertanke, større solcelle og solfangeranlæg, så kræver det et temmeligt stort anlæg for at være rentabelt, for der er samtidig en ekstra infrastruktur, som er nødvendig, altså opkobling fra den enkelte husstand til anlægget. Det kan have sine fordele, fordi man kan planlægge sig til mindre forbrug, hvis man f.eks. udnytter solcellerne og batterierne ordentligt, husstandende imellem, forstået på den måde at den energi der bliver produceret, rent faktisk også bliver brugt. Men så er vi inde på et andet område, med at disponere over energien, og hvem har ret tilden hvornår? En anden oplagt mulighed med et stort anlæg, ville være at koble vindkraft på, altså en reel vindmølle, men igen ville det være en fælles investering.

Jeg vil ikke sige at jeg er imod det, som sådan, men der skal være stor tilslutning, før det er rentabelt – så meget ved jeg. Hvor stor, og hvilke muligheder der ellers måtte være, er sådan noget en energiingeniør ved… Har vi sådan en i Grobund? ?

Hvordan kan jeg være sikker på at få plads nok til min virksomhed, hvis jeg indbetaler?

Der er følgende retnings-linier for hvor mange virksomheder, som kan forhånds-godkendes og altså får en plads (ved først-til-mølle-princippet):

Større virksomheder (400 kvm): 2 stk.
Mellem virksomheder (200 kvm): 5 stk.
Mindre virksomheder (<100 kvm): 20 stk.
Kontorpladser (20 kvm): 40 stk.

NB! Alle virksomheder skal leve op til Grobunds principper for bæredygtighed. Se Projektbeskrivelse for Grobund.
Fabriksgruppen forhåndsgodkender virksomheder, som der søges om plads.

Er der ikke plads til flere end 160 mennesker i den store fabrik?

Jo, det er der.
Men vi kender ikke ønsker til kvm før vi har købt og overtaget fabrikken.
Der ER plads til flere, men det bliver en vurdering i hvert enkelt tilfælde om der er plads nok. Skal fællesskabet udvides til mere end 160 personer, skal denne beslutning træffes af alle dem som har indskudt penge i fabrikken.

Hvis jeg indbetaler de 50.000 og vi ikke får samlet nok penge ind til at kunne købe fabrikken, får jeg så pengene igen?

Ja, det gør du.
Indskyderaftalen udformes som et gældsbrev, som du modtager ved indbetaling til dit brugerbevis. Pengene tilbagebetales senest den 1. september 2018.

Hvis grunden ved siden af fabrikken ikke bliver godkendt til bebyggelse, kan man så få refunderet sit indskud?

Muligheden for at få indskuddet tilbage vil altid bestå i at foreningen Grobund Fabrik kan formidle salget af din brugsret til fabrikken videre til et nyt medlem.
Kapital fra selve Fonden kan aldrig gå tilbage til indskyderne.
Skulle Fonden i samarbejde med foreningen Grobund Fabrik vælge at sælge fabrikken, kan den frigjorte kapital kun bruges til køb af en anden ejendom med et lignende formål, eller som støtte til andre projekter med et lignende formål.
Man kan i så fald forestille sig at fonden køber et stykke jord, en nedlagt efterskole eller lignende et andet sted i danmark, som foreningen og dermed medlemmerne, kan få brugsret til.
På den måde fungere Fonden som opbevaring af ejendommen og sikre at denne ikke kan blive genstand for økonomisk spekulation.

Hvordan fastsættes max-prisen på et hus?

Der bliver ingen max pris på byggeri af huse, det er op til den individuelle.
Der bliver derimod en maks størrelse per hus samt en maks pris ved salg. Ingen af disse er helt fastsat, og vil først blive fastsat af den fremtidige forening for beboelse. Men som udgangspunkt, kan vi sige at man ikke skal regne med at kunne bygge store villaer, eller kunne spekulere i at tjene mange penge på et byggeri.
Det er først ved salg at der bliver en max pris/m2. Vi sætter en max pris ved salg, da vi ikke ønsker at der spekuleres i værdi stigninger på huse. Vi arbejder på at holde priserne nede, så det er nemt for den næste generation at overtage. For skal vi være gældsfrie, ja, så skal den næste generation naturligvis også.

Bogen “Fremtidens Organisation” af Frederic Laloux – hvordan bruges den i praksis?

Bogen er en fortælling om, hvordan store organisationer med rigtig mange mennesker, kan fungere godt uden at nogen er over eller under andre. Organisationen udvikler sig som en organisme, ligesom en krop, hvor alle dele er selvstændige, men også arbejder sammen. Bogen beskriver mere end tyve eksempler på velfungerende firmaer og organisationer, hvor denne organisationsform anvendes med stor succes og hvor ingen individuelle personer har myndighed til at bestemme alene. Alle har lige ret til at starte nye initiativer, som berører andre mennesker, hvis de inkluderes i rådgivningsfasen.

Der er mange aspekter og ting vi kan lære fra Laloux, og mange medlemmer af Grobund er pt. inspirerede af den. Det er en meget interessant bog, men det er heller ikke en bibel som vi skal følge slavisk. Vi kommer til at søge inspiration og hente erfaringer mange steder fra. Vi opfordrer alle til at give bogen en chance, og den findes online, eller kan lånes på biblotekterne. Alternativt kan du se Laloux’ foredrag på YouTube: her

Hvis man lever uden affald, må man så ikke handle ind i Brugsen?

Jo, du må gerne handle i Brugsen. Men når du er med i Grobund, er det også fordi at du ønsker at nedbringe dit affald så meget som muligt, samt genanvende/sortere dit affald så godt som muligt. Vi er klar over, at nul affald er meget svært for de fleste, men vi vil alle arbejde os hen imod det mål. For nogen vil dette mål tage længere tid at opnå end for andre, men vi skal alle være enige om at det er et mål vi arbejder hen imod.
Vi hjælper hinanden med gode ideer, inspiration og løsninger på de udfordringer som vi kommer til at stå overfor.

Må jeg låne penge til at finansiere mit brugerbevis til Grobund?

Ja, det må du.
Du må gerne låne penge til indskuddet på de 50.000 kr. Det er ikke i foreningens interesse at vurdere medlemmers privatøkonomiske foretagender, men det er visionen at vi med den kontante betaling af fabrikken sikrer os, at Grobund som forening holder sig fri fra bankgæld, da vi tror på, at dette giver os den største frihed. Samtidig er det en grundlæggende vision bag Grobund, at vi hver især får muligheden for at kunne skabe et gældfrit liv.

Mangler du stadig at få nogle af dine spørgsmål besvaret, eller ønsker du en direkte kontakt, vil vi gerne invitere dig til at kontakte os på mail eller telefon – se kontaktlisten.

 hudsult, angst og terapi Aarhus