Close

ENGLISH VERSION of Newsletter 1. May 2018

ENGLISH VERSION of Newsletter 1. May 2018
This is a word-only version of the newsletter. We can “Google Translate” this (better than the PDF-version).

Link to Google translation: Newsletter 1. may 2018 – “Google Translated”

(See the original PDF for images, illustrations and layout)


Velkommen til Grobunds Nyhedsbrev!

Grobund er en dynamisk organisation uden hierarki. Grobund består af mennesker med drømme, idéer og mange bolde i luften. Vi kommunikerer og koordinerer via emails, facebook, google docs, dropbox – via opringninger, til møder, til fester og på gader og stræder.

 

I dette til tider kaotiske univers finder du på månedlig basis vores nyhedsbrev, som har den vidunderlige funktion, at give os alle anledning til at samle op og lave status – at samle antennerne og udsende på én og samme frekvens.

 

Hvis du som læser tapper ind på denne bølgelængde i den månedlige Grobund-udsendelse, vil du mærke Grobunds fælles puls, og få et noget nært fuldkomment indblik i udviklingen af projektet.

 

God læselyst!

 

 

Styregruppe
Løst og fast fra Grobunds styregruppe

Siden seneste nyhedsbrev har vi i styregruppen for Grobund afholdt et møde søndag d. 15. april – og så har vi arbejdet videre med en række punkter. Nedenfor er et udpluk af, hvad vi har besluttet og talt om.

Fonden Gældfri
“Den Almennyttige Fond Gældfri” er nu efter endt papirarbejde blevet stiftet. Det er denne fond, som skal eje fabrikken og senere jord til beboelse og evt. landbrug. Fondsbestyrelsen består af
Geert Hallberg, formand

Søren Steen Møller, næstformand

Sussi Sigumfeld, kasserer

Mads Petersen

Mie Dahl Theisen

Du kan læse fondens vedtægter her:
https://grobund.org/wp-content/uploads/Den-Almennyttige-Fond-G%C3%A6ldfri-CVR-39432862-VEDT%C3%86GTER-19.-marts-2018.pdf

Fondsbestyrelsen har nu underskrevet købsaftalen og servitutterne, og afventer nu kun sælgers advokat, før skødet underskrives og tinglyses.

Køb af jord til beboelse
Med fabrikken i hus er næste skridt erhvervelse af jord til beboelse, hvilket er det næste, vi i styregruppen for Foreningen Grobund vil koncentrere os om. På mødet d. 15. april har vi diskuteret lidt frem og tilbage om hvilken strategi, der vil være bedst ift. at kunne købe jorden snarest og til en favorabel pris.

Indtil videre har vi endelig fået hul igennem til Erhvervsstyrelsen, som vi sammen med Syddjurs Kommune skal i dialog med ift. at få udlagt området ved færgehavnen til udviklingsområde og få ændret jordens status fra erhvervsgrund til byggegrund. Vi har fået et møde i stand mellem kommunen og Erhvervsstyrelsen, hvor vi forhåbentlig får en afklaring af, hvordan processen bliver fremadrettet. Dette møde er planlagt til at foregå 8. juni på fabrikken. Så efter denne dato har vi en fornemmelse af, hvor hurtigt det kan gå med at komme i gang med at bygge.

Grobund i TV
Som det er blevet oplyst tidligere, har vi været i dialog med indtil flere, der gerne vil lave tv om Grobund. Dette er stadig aktuelt. Vi har bl.a. holdt møde med Anton Gammelgaard fra produktionsselskabet Storywise, der gerne vil lave en række programmer om Grobund, når vi kommer i gang med noget praktisk. Indtil videre er der ikke så meget spændende at lave tv om, men Anton vender tilbage med et oplæg efter sommer.
Anton og hans samarbejdspartner er begge meget sympatiske overfor Grobund, og vi har stor tillid til dem. Anton har bl.a. produceret serien om Friland på DR, som stadig genudsendes i ny og næ på DR2.

 

 

Alternativ finanseringsmulighed: 25+25 ordning

Vi er i styregruppen blevet enige om at tilbyde en alternativ finansiering til folk, der ikke kan købe et helt brugerbevis på én gang. Vi kalder den for 25+25 ordningen og den fungerer således:
Der udstedes i alt max. 20 brugerbeviser på denne ordning. Hvis du ikke har mulighed for at betale for et brugerbevis på én gang, er det en mulighed at splitte indbetalingen op i 2 x 25.000. Når du har indbetalt første halvdel, får du et midlertidigt brugerbevis, som løber indtil 1. maj 2019. Du skal så indbetale den anden halvdel senest denne dato, ellers mister du brugsretten. Ønsker du alligevel ikke et permanent brugerbevis kan du få dine penge igen, når alle 160 brugerbeviser er solgt, og der findes en ny køber.

Mere detaljeret beskrivelse af rettigheder og vilkår kommer med i næste nyhedsbrev.

I første omgang tilbydes en række medlemmer, som vi allerede har været i kontakt med denne ordning. Inden udgangen af maj åbnes der op for, at andre også kan benytte sig af denne ordning. Hvis du er interesseret i dette, bedes du skrive en mail til kontakt@grobund.org

 

 

 

Underværker
Grobund er blevet udvalgt bl.a. knap 200 ansøgere af fonden Underværker til at modtage støtte. Det er vi utroligt glade for, og en stor tak og klapsalve skal lyde til de folk, der i februar måned sad og lavede en ansøgning – allerede før vi havde købt fabrikken!
Vi har modtaget 100.000 til projektkvalificering af en ekstern konsulent. Vi har i styregruppen besluttet, at vi vil bruge disse midler til at få en eller flere arkitekter til at komme med bud på indretning og/eller re-design af fabrikken. Der er indtil videre nedsat et udvalg, der arbejder videre med dette. Læs mere om Underværker under PR & Kommunikation.

 

De bedste hilsner, Mathias Bartholomæussen / på vegne af Styregruppen

 

Forårets overgang

PR & Kommunikation

Kristian Ravn-Ellestad
April

April måned har i PR & Kommunikation båret præg af, at købet af fabrikken faldt på plads: Den intense søgen efter medlemmer og investorer blev afblæst, og redningsplan A, B, C, D, E, F og G blev erstattet af glædesudbrud og hjertelige nyheder til omverdenen om, at første store skridt i historien om Grobund endelig var lykkedes. Vores nyhed, som blev delt på facebook d. 8. april med titlen “Så kan vi vist ikke trække spændingen længere” (link) om overtagelsen af fabrikken, er den mest vellidte (synes godt om), sete og delte nyhed, vi har haft. Det er tydeligt, at projektet og idéen om Grobund har bidt sig godt fast i en stor gruppe mennesker, og at projektets udvikling vil blive fulgt tæt også fremover.
Transition
Således har vi påbegyndt en ny fase i PR & Kommunikation. En transitionsfase, hvor vi som udgangspunkt har lidt mere ro på, og hvor vi bl.a. har rum at reorganisere os. Fie har efter et fantastisk stykke arbejde videregivet tovholderfunktionen til Kristian, som allerede er involveret i flere aspekter af gruppens arbejde. En dugfrisk håndsoprækning iblandt PR & Kommunikationsgruppens medlemmer resulterede i følgende opgavefordeling baseret på lyst og kompetencer:

 

 

 

Ved at fordele og tage ansvar for de faste opgaver og således med tiden skabe en vis rutine i gruppen, vil vi kunne fokusere mindre på “hvem gør hvad” og i højere grad lægge energi i idéudvikling, strategi, kreative metoder og kampagner. På denne måde går gruppen en sjov og lærerig tid i møde.

PR & Kommunikation vil i den kommende periode lægge vægt på formidling af interne og offentlige events og begivenheder. Vi vil løbende opgradere og udvikle vores eksisterende platforme, herunder hjemmeside og sociale medier, samt i et grundigt tempo være med til at afprøve løsninger for intern kommunikation. På længere sigt bliver det interessant at skabe et solidt fundament for kreative samarbejder på PR- og kommunikationsfronten i forbindelse med f.eks. TV og Radio, bæredygtighedsmagasiner, bloggere, samt online og trykte medier.

 

Kunne du tænke dig at byde ind på en opgave eller et team, så kontakt Kristian på pr@grobund.org, eller meld dig som “aktiv” på facebook-arbejdsgruppen.

 

Statistik pr. 1. maj

Følgere på Facebook: 2.107 (59% kvinder / 39% mænd)

Følgere på Instagram: 235

Følgere på Twitter: 49

Følgere på LinkedIn: 49

Modtagere af nyhedsbrev: 663

Unikke besøg på Grobund.org i april: 3.896

 

 

Vi er blevet udvalgt til Realdanias Underværker-kampagne Pernille Bossow

Grobund har for to uger siden fået svar fra på en ansøgning, vi sendte afsted 15. februar til Realdanias Underværker kampagne. To uger tidligere var der indsamlet 2,4 millioner i indskud fra 48 medlemmer til køb af fabrikken. Vi var “midt i orkanens øje”, som daværende formand Jens formulerede det. Nu er vi kommet ud på den anden side, fabrikken er købt, og flere idéer og projekter spirer frem gennem hallernes betongulve.

 

184 underværker-projekter gik videre til bedømmelse, og ud af dem (link til projekterne https://www.undervaerker.dk/projekter) blev 34 udvalgt til at få støtte fra Underværker. Grobund er et af de 34 projekter og har fået bevilget 100.000 kroner til projektkvalificering af “Grobund Genbyg “, som var omdrejningspunkt for vores ansøgning. Jørn Uhrenholdt og Pernille Bossow er ved at undersøge og kontakte arkitekter med udtalt bæredygtigt fokus, som er interesserede i at samarbejde med os om at få lavet skitser til, hvordan vi kan etablere Grobund Genbyg – værksteder, opholdssteder, tegnestue – på en måde, som er gennemtænkt og til at gå til, men også ambitiøs. Vi vil lægge vægt på, at arkitekterne har erfaring med store projekter, der tager afsæt i en eksisterende bygning, og at de har redskaberne og lysten til at indgå i tæt dialog med Grobunds medlemmer.

 

Det er en stor opgave at transformere en tidligere stålfabrik til det grønne og lyse iværksætter- og levefællesskab, vi alle brænder for. Vi glæder os til at komme i gang – komme endnu mere i gang – med fælles hjælp. 3D modellen af Grobund, som er i støbeskeen (link til eventet) og de idéer og planer, som er udviklet i bl.a. fabriksgruppen, vil selvfølgelig indgå som grundlaget for det videre arbejde med at udvikle Grobund Genbyg og hele værkstedsmiljøet. Det er også vigtigt at understrege, at de tegninger eller skitser en eller flere arkitekter vil udvikle i samarbejde med os, ikke vil være endegyldige eller noget, vi forpligter os til at udføre.

 

[Quote box]

“Fabrikken i Ebeltoft er allerede i gang med at blive transformeret fra en traditionel industrivirksomhed til rammerne om en ny form for liv. Et liv, hvor job og iværksætteri, kunst og kultur, fiskeri og landbrug og meget mere skal vise en ny bæredygtig vej for os Grobønner, og skabe ringe i vandet til Ebeltoft, Djursland og ja – hele verden.”
Fra Grobunds facebookopdatering , d. 17. april.

 

Ansøgningen blev udformet af Tore Muurholm Dahl, Pernille Bossow, Jørn Uhrenholt, Jørn Blander og Mathias Bartholomæussen. Har du idéer eller input til Grobund Genbyg, så tag kontakt til af disse.

 

 

LINK TO REALDANIA

https://www.undervaerker.dk/projekter/2018/grobund%20genbyg

 

 

 

Bo-Gruppen Helene Petersen

BO-GRUPPEN – Hvordan ligger landet?

 

I bo-gruppen fandt vi sammen i marts for at belyse vores ideer for gruppens fremtidige virke i Grobund og for at få øre for vores individuelle tanker og ideer.

 

Vi er så spændte som alle i andre Grobønder på det næste store skridt – nemlig at skaffe jord til landbrug og bebyggelse. Vi er enige om, at vores fornemste opgave bliver, at støtte jer med information og inspiration til jeres individuelle byggeprojekter. I den forbindelse er vi i gang med at danne en studiegruppe, som vil fokusere på bæredygtigt byggeri; hvem, hvad og hvor.

 

Der er jo intet som direkte inspiration, som er til at mærke. Derfor vil vi med tiden foreslå og arrangere inspirationsture og ikke mindst holde øje med relevante workshops og arrangementer. Vi lægger ud med at drage opmærksomheden mod Clayfest, som vil finde sted i Co. Wexford i Irland fra d. 24. til 29. september. Sidste års Clayfest var en kæmpe succes med masser af inspiration til brug af jord og ler i byggeri både strukturelt og dekorativt. Der vil være masser af workshops, ture til lokale bæredygtige byggerier samt en hel dags konference. Lige nu venter vi på at EBUKI (Earth Building UK and Ireland) for programmet fastlagt, men kontakt enten Helene eller Marianne, hvis I/du er interesseret i at komme afsted.

 

Vi glæder os utrolig meget til at dele vores og jeres tanker og ideer til byggeri og begynde at skabe et billede af Grobunds mangfoldighed og samlede identitet, som blandt andet vil blive afspejlet i vores byggeprojekter. Der er ingen tvivl om, at det at bygge og skabe et hjem er en stor opgave med masser af plads til kreativitet og praktikalitet.

 

Meget skal falde i hak både før og under selve byggeriet. Derfor er det aldrig for tidligt at begynde at søge inspiration, udforske ideer og planlægge byggeri både individuelt og kollegialt.

 

Bo-gruppen planlægger at være til stede til borgermødet d. 29. april, hvor vi vil lave en præsentation omkring vores visioner for at bo på grobund, fortælle lidt om off-grid begrebet, tiny houses, genbrug i byggeriet m.m

 

 

Event & Kultur af Pernille Bossow

Det summer af liv på fabrikken. Flagene er oppe, skiltene nede og teltet i kulturhallen er hejst.

 

Søndag d. 29. april lukkede vi for alvor portene op for lokalbefolkningen og alle andre interesserede.

 

Indvielsesfesten d. 5. maj følger trop og bliver en kombineret medlemsfest (LINK event) og åben fest (LINK event) efter kl. 20. Der bliver taler, ceremoni, performance, latteryoga, sjov for børn, bål, lækker mad og skøn musik. En alsidig fejring, hvor alle kan være med. En stor gruppe af grobønner har meldt sig på banen og budt ind med gode idéer og arbejdskraft.

 

Vi er i Grobund @ Event & Kultur blevet adspurgt om en præsentationsrunde mellem Grobønder i forbindelse med Indvielsesfesten, bl.a. for dem der ikke kunne være på Grobund d. 7.-8. april. Vi har derfor indlagt en præsentationsrunde i toppen af programmet fra kl 12.30 – 14.00 i konferencerummet og ændret starttidspunktet for dagen.

 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er det en fornøjelse at opleve, hvordan vores møder og events kan tage fart, når så mange forskellige personer byder ind med idéer og indspark – og praktisk hjælp ikke mindst. Vi er allesammen forskellige – og tak for det.

 

Alle hænder og hoveder er en stor hjælp og inspiration – så tøv ikke med at melde dig ind i Kultur & Eventgruppen.

 

En sidste ting – vi vil gerne sende en (først en virtuel og senere en hel ægte) high-five ud til Nick Sangill, der virkelig har løftet eventgruppen!

 

 

Grobunds model af Karin og Ida

Vi begynder på at skabe en fysisk model af hele Grobund på workshoppen d. 12.-13. maj.

Denne workshop bliver holdt af Emil Gottberg, Elfrida Klacka og Karin Hammarlund. som donerer deres ekspertise til Grobund! De er alle geografer af profession.

 

Alle medlemmer er inviteret til det åbnende foredrag og diskussion lørdag formiddag.

Vi bliver guidet i, hvordan vi kan planlægge et Grobund, som skal vokse og udvikles til en holdbar off-grid helhed. Altså en praktisk organisationsmodel inspireret af Laloux og permakultur, som vi bruger til at føre os fra idé til virkelighed. Systemtænkning er, hvordan energistrømmene flyder gennem både produktionen og gennem menneskeligt samarbejde og relationer. Ressourcer kommer ind og går ud som “affald”, der går videre som ressource. Den fysiske model vil mentalt kunne støtte vores rådspørgnings-processer. Den fysiske model vil være vores pædagogiske værktøj til, at vi over tid kan forme vores ramme som et stort cirkulært økosystem eller permakultur-system.

 

Lørdag eftermiddag og søndag formiddag inviterer vi bestyrelsen og styregruppen og to fra hver arbejdsgruppe som de første. Her er plads til højst 20 medlemmer. Tanken er, at vi lægger grunden for en model for alle os Grobønder – som vi alle kommer til at påvirke – en model som et medie til at diskutere og forstå, hvordan vores ideer og projekter kan integreres på den bedste måde. Modellen vil altså ændre sig med tiden – den er et planlægnings og samarbejdsværktøj, der giver os et fysisk samlingspunkt for vores fælles visioner for fremtidens Grobund.

 

Link til program for workshop

https://docs.google.com/document/d/1zVlq6R7XawQoTt3nL0eCxGC1bK0QXVwwspBuI4SBOFk/edit

Link til to do liste om du kan skaffe nogle materialer

https://drive.google.com/drive/folders/1xY6Bq0Kxs3QhTVSMVxMLAGZBNZwVHLLg

 

Fabrik Bent Jensen

Ny forening Grobund Fabrik

Der er nu dannet en ny forening, som hedder Foreningen Grobund Fabrik, som er for alle de, der har betalt 50.000 kr i indskud. Fonden Gældfri har overdraget driften af fabrikken til denne forening.
“Foreningen Grobund” eksisterer stadig, og er vores overordnede forening for hele Grobund projektet, en slags fødselshjælper for bosætning, landbrug osv.
Der vil selvfølgelig være samarbejde og overlap mellem de to foreninger.

 

Fabriksbestyrelse

Der har været en stiftende generalforsamling, og der er nedsat en bestyrelse:

Bent Jensen  (formand)

Fie Karlsen,

Tore Muurholm Dahl,

Kim Schultz,

Janne Give Gjaldbæk.

Kasserer: Jørn Blander

Suppleanter er: Henning Knak Poulsen, Jenny Dam, Henrik Rydahl, Freja Broby Groth

 

Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer af foreningen Grobund Fabrik, og i bestyrelsen indgår desuden: Jens Randrup, Ole Dal Søndergaard og Marianne Wangel.

 

Om nogle måneder vil der blive afholdt en ordinær generalforsamling.
Brug af fabrikken

Bestyrelsen har lavet en foreløbig grovplan for hvad lokalerne skal bruges til. Der er udvalgt en række af de mest attraktive lokaler, som skal bruges til fælles formål, bl.a mødelokaler og fællesrum.

Derudover er der mulighed for, at medlemmer kan leje et kontorlokale til 25 kr./m2 i kontorafdelingen og til 10 kr./m2 i produktionshallen. Alle, der ønsker at leje kontorareal eller areal i hal, skal sende en mail til fabrik@grobund.org med udførlig beskrivelse af lokale-ønske, brug, formål og fra hvornår.

Bestyrelsen har givet midlertidige tilladelser, som gælder, indtil den endelige fordeling er færdig om 3-4 måneder. Vi forsøger at lave en hensigtsmæssig midlertidig fordeling i dialog med de involverede. (rådføringsproces)

Det bliver fantastisk, når der gradvist kommer mere liv på fabrikken. Der er kæmpe interesse og daglige henvendelser fra virksomheder, som er nysgerrige og interesserede i at indgå i Grobund.

 

Arbejdsgrupper

På et stort møde på fabrikken d. 7. april, hvor 65 deltog, blev der nedsat en masse arbejdsgrupper. Se det fyldige referat fra mødet.

 

Depot

Metalburet i fabrikshallen kan bruges til privat depot. Vi har besluttet, at alle kan have 5 m2 gratis depot. Har man brug for mere depotplads, giver man besked, og så skal man betale en leje.

 

Vi mangler en masse på fabrikken, så når I kommer forbi så tag gerne møbler, køkkengrej, bestik, værktøj, musikinstrumenter osv. med. De, der er på fabrikken til daglig, vil anvise, hvor henholdsvis privat opbevaring, fælles møbler, og donationer skal placeres.

 

Venlig hilsen Bent Jensen, (formand for foreningen Fabrik)

 

 

Aquaponics af Sven H. Gunner-Svensson

Søndag d. 22. april afholdte Aquaponic-gruppen det første møde.

Vi ønsker, at I ved, hvad det drejer sig om, så her er en beskrivelse af, hvad en aquaponic er, hvad det kan og hvorfor vi synes, det er så vigtig at få det op at køre.

Til sidst vil vi høre alle I gode folk, om I vil bakke op om vores plan.

 

Men først; hvad er aquaponics, hvad kan det og hvad vil vi med den.

 

Navnet Aquaponic er en sammentrækning fra Aquacultur, som er fiskeopdræt i dambrug, og Hydroponic, som er jordløst gartneri, hvor planterne enten er sat i flåder med rødderne direkte i det næringsrige vand eller sat i et gromedie, eks.v. lecanødder, hvor vandet strømmer igennem.

I begge systemer har man et problem med ophobning af gødning eller næringsstoffer, der bliver giftige for fisk og planter, og man er nødt til at udskifte det forurenede vand – som regel med et skidt udfald for naturen.

I quaponic er de to systemer forenet, og man skaber en indretning, der efterligner naturen. Den fungerer derfor som et cirkulært kredsløb, der arbejder i en symbiotisk balance mellem fisk, bakteriekulturer og planter.

En pumpe agerer vandstrøm og regn ved at cirkulerer vandet. Fiskene lever i en akvarietank og gøder ekskrement i vandet. Vandet ledes til en jordløs gro-seng, hvor bakterier og planter lever. Bakterierne omdanner ekskrementet til næring. Planterne renser vandet ved at optage næringen, hvorefter det rensede vand cirkuleres tilbage til fiskene.

Alle involverede væsener har i en aquaponic bemærkelsesværdigt gode levevilkår, og vil derfor give et bemærkelsesværdigt godt afkast både i næringsværdi, størrelse og ikke mindst, god smag.

I aquaponics kan man på økologisk og bæredygtig vis dyrke mange forskellige slags afgrøder, og opdrætte mange forskellige slags fisk.

 

Aquaponics er økosystemer, der har rødder langt tilbage i historien. Med moderne teknologi har man, siden 60’erne videreudviklet, eksperimenteret og udarbejdet grundmodeller, fra hvilke man kan variere.

 

Med aquaponics er der en reel mulighed for at reagere mod den forurenende konventionelle storindustri i landbrug og fiskeri. De giver et konkret bud på, hvordan vi kan efterkomme den voksende efterspørgsel på økologiske og sunde fødevare verden over og ikke mindst på, hvordan vi kan skaffe næring uden at belaste vores dyrebare verden.

 

Aquaponics er nemme at opstille og kan opstilles hvorsomhelst, og de kan eks.v. drives i lokalt tilpasset målestok og dermed i en permakulturel sammenhæng.

Aquaponics vinder dag for dag stor popularitet, og er i dag implementeret mange steder både som små private backyard anlæg og som store industrielle anlæg, og er i hastig fremmarch verden over.

 

 

I Aquaponic-gruppen ser vi de fantastiske muligheder i at opføre aquaponics på Grobund til gavn for alle. Vi ser det samme i aquaponics som tusinder af mennesker verden over og ønsker at tage del i udbredningen af systemet.

 

Gruppen er enige om, at den første aquaponic skal være en mindre udgave til oplæringsbrug.

 

Desuden er vi enige om at kontakte folkekøkkenet og lave en ordning, hvor afkastet går til hertil.

Bliver der større afkast end ventet, vil det blive muligt for grobønder at hente grøntsager og på sigt, fisk til eget forbrug. Vi vil ikke tage betaling for varerne, men vi vil give folk mulighed for at donere et beløb til aquaponic’en – hvis muligt, efter egen formåen og samvittighed. Hvis denne ordning kan fungere i harmoni med folket og i balancere med økonomien, tænker vi at udvide AquaP.-anlægget og kigge på muligheden for at tilføje en svampefarm.

 

Vi har diskuteret, at vi på sigt vil danne en virksomhed, så vi kan skabe opmærksomhed uden for Grobund.

 

Vi har en stærk forventning om, at vi vil kunne køre aquaponics 100% affaldsfrit, og der vil være et minimalt merforbrug af vand grundet det cirkulære kredsløb.

 

Vi har en intention om at opbygge et harmonisk samarbejde med andre grupper, som Landbrugsgruppen og Kyst-og Havgruppen.

 

Vi vil høre, hvad folk har at sige til, at vi ønsker at opstille en aquaponic i et telt på 3mx8m (billedet), og at vi ønsker at opstille den på området ved fabrikkens syd-østside i umiddelbar nærhed af flaget med mulighed for at udvide brugsarealet, når der er behov.

 

Med en hilsen om god vind, jord, vand og lykke til alle, fra AquaP.-gruppen

 

 

Folkeaktie af Solveig Aviaja

Til jer der ikke ved det, er vi en gruppe, der arbejder med at få skabt en folkeaktie til Grobund.

Det skal fungere som et økonomisk bidrag, som man forærer til foreningen Grobund ved køb af en aktie. Til gengæld får man en utroligt flot designet folkeaktie. Beløbet varierer så der er noget til enhver pengepung. Vi er i øjeblikket i gang med at udvælge en bæredygtig papirtype fra et firma i Århus, der kun handler med “cradle-to-cradle”, der betyder, at det ikke slider på miljøet at producere dette produkt.

 

Hvis nogen er bekendte med Christianias folkeaktie, så er vores til forskel med et noget grønnere “look”. Designet afspejler vores grønne værdier og intentioner om et jordnært livsgrundlag/grobund. Vi afslører designet og endeligt lancerer den flotte folkeaktie til indvielsesfesten d. 5. maj på fabrikken for offentligheden. Man vil fremover kunne købe en på nettet og selvfølgelig på fabrikken. Det bliver meget spændende at få den ud i verden, og vi håber at få solgt en masse af dem til indvielsesfesten, så fortæl endelig jeres inviterede gæster om den allerede nu!

 

Her er den så:

 

 

De bedste grønne hilsner fra Solveig Aviaja og den øvrige folkeaktie-gruppe.

 

Udpluk fra Borgermødet af Mathias Bartholomæussen

Den sidste søndag i april havde vi inviteret beboere i Ebeltoft og omegn ind for at se og høre om Grobund. Søndag morgen mødtes vi 35 Grobønner og var klar til at tage fat. På kort tid blev kulturhallen fejet, toiletter rengjort, kontorafdeling støvsuget, borde sat op, kaffe og kage anrettet, borde og bænke sat op, popkornmaskine blev opsat til alles glæde, skilte blev malet og kulturhallen blev pyntet op.

Helt utroligt var det at mærke, hvor meget vi kan få udrettet, når vi er så mange mennesker om det. En kæmpe stor tak skal lyde til alle, der deltog før, under og efter denne dag!

Kl. 13 ankom folk og teltet blev hurtigt fyldt op. I alt var omkring 150 borgere mødt op for at se, hvad det er, der er i gang med at ske på spidsen af Ebeltoft. Steen Møller indledte dagen med en brandtale om det filosofiske grundlag for Grobund. “Det handler for mange mennesker nu til dags om at overleve, men her på Grobund vil vi leve. Og vi vil vise en måde at leve på, hvor vi udviser samarbejde og respekt over for alle dele af vores omgivelser – natur, mennesker og klima. Vi drømmer om et liv, hvor vi har tid – tid til hinanden, tid til livet.”

Herefter gik borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen, på for at ønske os tillykke med købet af fabrikken. Ole havde bryllupsdag idag, så han havde taget konen med. Ole Bollesen lykønskede os med købet af fabrikken og fortalte hvordan, Syddjurs Kommune i deres nyligt reviderede vision havde skrevet bæredygtighed og grønt iværksætteri ind, som et punkt de vil fokusere på efter sommeren 2018. “Mens de nationale politikere er lidt træge i den grønne omstilling, tager byer teten i mange lande. Byrådspolitikere er i mange dele af verden mere visionære og progressive i den grønne omstilling. SÅ meget magt har Syddjurs Kommune dog ikke, men der er generel stor opbakning i byrådet til Grobund.” Ole mindede os også om, at der stadig er nogle bump på vejen ift. at få lov til at lave bosætning på det ønskede område nord for fabrikken. “Men jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan for at støtte Grobund”, afsluttede Ole Bollesen.

Efter disse fine taler fortalte Henning Knak Poulsen fra foreningen Grobund Fabrik lidt om de generelle tanker om fabrikken, hvorefter folk blev inddelt i mindre grupper til rundvisning i fabrikken. Der var en livlig snak og mange nysgerrige, der var mødt op; nogle for at se fabrikken indefra for første gang, andre der var interesserede i at være medlem eller købe brugerbevis, nogle som havde arbejdet i 25 år i fabrikken – ja den tidligere administrerende direktør for Tata Steel var her endda –  samt en masse lokale, der var nysgerrige på hvad Grobund er og vil udvikle sig til.

Til sidste samledes vi igen til præsentationer fra forskellige arbejdsgrupper og iværksættere. En del folk var blevet og fra 15-16.30 var vi stadig omkring 70-80.

Alt i alt en helt fantastisk god dag, hvor jeg er sikker på at alle de fremmødte fik et rigtig godt indtryk af, hvad Grobund er og kan blive i fremtiden. Flere meldte sig efterfølgende ind i foreningen og nogle stykker købte endda brugerbevis.

 

Endnu en gang skal der lyde en stor stor tak til alle, der hjalp med at få denne dag til at spille. Det er helt vildt rørende at se, hvad så mange mennesker kan, når vi arbejder sammen. Min fornemmelse er, at vi allerede i Grobund har opbygget en særlig kultur – noget der er større end os selv. Og det er en rigtig varm og inkluderende kultur, og det er jeg sikker på alle der var til borgermødet kunne mærke.

 

De bedste hilsner Mathias Bartholomæussen / på vegne af kultur- og event-gruppen.

 

 

https://www.undervaerker.dk/projekter/2018/grobund%20genbygX

Juhuu! Vi er blevet udvalgt af Realdanias kampagne Underværker sammen med 34 andre projekter….

Geplaatst door Grobund op dinsdag 17 april 2018

 hudsult, angst og terapi Aarhus