Close

Dokumenter

Vigtige dokumenter

Se også Presseomtale

Grobund Sangbog (30 sange kommer på, 1. december 2017)

Læs Projektbeskrivelse
Læs Finansieringsmodel for køb af Fabrik (januar 2018)
Se Scenarier og overordnet økonomi
Læs Grobunds Manifest (juni 2017)
Læs Grobunds Retningslinjer “Erhverv og Bosætning, Visioner og Praksis” (feb. 2017)
Læs Vedtægter for Foreningen Grobund

Dokumenter vedr. LOKALPLAN
.

Syddjurs Kommunes ansøgning om By- og Turismeudvikling i Kystnærhedszonen

Læs Advokatens udkast 15/1-2018 med Vedtægter for det nye.
Det indeholder:

 • Brugerbevis
 • Indskyderaftale
 • Vedtægter for Foreningen Grobund Fabrik
 • Vedtægter for den almennyttige fond Gældfri

Vedr. vedtægterne: Det er ikke endelige dokumenter.
Vedrørende dokumenterne vil det foregå således:
Foreningen Grobund Fabrik holder et stiftende møde i sidste halvdel af marts, hvortil alle indskydere indkaldes. På dette stiftende møde er der mindst 4 punkter: 1) valg af dirigent, 2) fremlæggelse og motivering af forslag til vedtægter, 3) godkendelse af vedtægter, 4) valg af bestyrelse, 5) eventuelt. Herefter tager bestyrelsen over og får vedtægterne renskrevet med de sidste ændringer hos Mads og herefter anmeldes foreningen til foreningsregistret (en meget enkel proces, så der kommer et CVR nr.). Jeg synes ikke, at det nuværende udkast til vedtægter skal diskuteres yderligere før end på den stiftende generalforsamling. Det er sådan som de er nu, og forslag til ændringer fremsættes på den stiftende generalforsamling. Det forenkler processen og det sikrer, at det kun er indskyderne, der deltager i debatten og beslutter, hvordan vedtægterne skal se ud. Evt. kan Mads inviteres med til den stiftende generalforsamling. Der er intet hemmeligt i udkastet til vedtægter, så det kan sagtens ’frigives’, så indskyderne kan forholde sig til udkastet – men diskussionen synes jeg skal vente til det stiftende møde og det kan ikke være inden der indbetales, da det er indskyderne der skal stifte foreningen og vælge bestyrelse.
Vedrørende vedtægterne for fonden Gældfri, har fondsbestyrelsen holdt møde i dag. Jeg ved endnu ikke om de har ændringer til vedtægterne. Vi ved endnu heller ikke om fonden bliver godkendt som ikke erhvervsdrivende, og der kan derfor også ske en ændring i forhold til dette, denne ændring vil i såfald ikke ændre på resten af indholdet. Men det ved vi først når den er sendt til godkendelse ved fondsstyrelsen.

For kontakt til Grobund, se KONTAKT

Bestyrelsen 2017:

 • Jens Randrup, formand
 • Jørn Uhrenholt, næstformand
 • Feike van der Woude
 • Ida Bertelsen
 • Tore Muurholm
 • Steen Møller, suppleant

Interne revisorer:

 • Jimmie Tagesen
 • Jørn Blander