Close

8. maj 2020

At generobre magten over sit liv – en undersøgelse af Grobund

Vi har her på Grobund haft fornøjelsen af at have besøg af Emilia Djomina Hansen, der er antropologistuderende ved Aarhus Universitet. (Billedet herover er fra en fælles arbejdsdag på Grobund.)

 

Hun har lavet to interessante undersøgelser af Grobund, som vi har fået lov til at bringe videre ud i verden.

 

Her er, hvad hun skriver om undersøgelserne:

 

Den første (som du kan læse her), er skrevet i sommeren 2019. Den undersøger, de forskellige forestillinger grobønderne har til fællesskabet, og hvordan de forestillinger forhandles. Det var sådan lidt en undersøgelse af, hvilke forestillinger der dominerer, om der er konflikt mellem dem, og hvordan fællesskabet i fremtiden kunne komme til at se ud.

 

Jeg kommer frem til, at der overordnet er to forskellige værdisæt og forestillinger om, hvordan Grobund skal udvikle sig, som begge udspringer fra Steen Møller, men som har fortolket ham på forskellige måder.

 

Min konklusion er, at disse to forestillinger lader til at kunne sameksistere, selvom der er gnidninger imellem dem.

 

Opgave 2: At generobre magten over sit liv – Kropslighed som organiserende princip

 

I den seneste opgave “At generobre magten over sit liv – Kropslighed som organiserende princip”, som du kan læse her, var jeg interesseret i, hvorfor mange, der tidligere har lidt af stress, har søgt mod Grobund.

 

Efter min egen erfaring fra feltarbejdet i sommer og ud fra artikler, der er skrevet om Steen Møller, havde jeg en ide om, at der var en sammenhæng med kropslighed: altså det fysiske arbejde og den sanselige kontakt med naturen.

 

Jeg var derfor nysgerrig på at undersøge, hvordan kropslighed og trivsel spiller sammen i den måde Grobund er organiseret på.

 

Jeg konkluderer, at det ikke er klart, om Grobund skaber trivsel, da der er meget pres på de få grobønder, der trækker størstedelen af læsset med Grobund.

 

Alligevel giver dem, jeg har interviewet, udtryk for, at friheden til selv at skabe sin hverdag overstiger mistrivslen ved de stressfaktorer, der er ved Grobund.

 

Nu, hvor jeg tænker over det, holdes gejsten nok også oppe ved forestillingen om, hvad Grobund kan blive til. Men min opgave er jo et øjebliksbillede, så jeg ved ikke, om det varer ved, hvis det er de samme få, der står med så meget ansvar.

 

De to opgaver ligner hinanden, fordi jeg har benyttet mig af de samme artikler om Steen Møller og de samme interviews. Der er derfor nogle citater og pointer, der går igen i begge opgaver, selvom deres fokus er forskelligt.

 

De kan læse opgaverne her (2019) og her (2020).

 

Tak til Emilia for interessen.

 

Du er velkommen til at skrive til hende, hvis du har spørgsmål eller kommentarer – hendes mail er: EmiliaDjomina@hotmail.com.

 

 hudsult, angst og terapi Aarhus